Εφόσον έχετε συμπληρώσει την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στην ενότητα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ έχουμε δεχτεί το παιδί σας στο ΗΡΑ, μπορείτε πλέον να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα-αίτηση που θα σας δώσουν στην γραμματεία της Ακαδημίας, είτε να εκτυπώσετε την αίτηση που θα βρείτε Ε Δ Ω και να την προσκομίσετε στα γραφεία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας!!