Χαρτογράφηση σώματος στα αστΗΡΑκια

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Η πιο σύγχρονη, αναλυτική και ακριβής μέθοδος διαχείρισης των συστατικών του σώματος προς όφελος της υγείας.

 Ποιον αφορά

Ο κορυφαίος στο είδος του αναλυτής

 • Εύρος ηλικίας μέτρησης  3 – 99 ετών.
 • Εύρος ζύγισης 10 – 250
 • Εύρος ύψους 100 – 220 cm
 • Οποιοσδήποτε θέλει να αξιοποιήσει τη γνώση της σωματικής του σύνθεσης προς όφελος της υγείας, της καθημερινής διατροφής ή και της βελτίωσης της αγωνιστικής απόδοσης.

Η χαρτογράφηση γίνεται από τον ειδικό Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη Δημήτρη Αντωνακάκη, συνεργάτη του ΗΡΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Συνολικά Υγρά σώματος, πρωτεΐνες, μέταλλα εντός/εκτός οστών,
 • Λιπώδης Ιστός Σώματος
 • Μάζα Σκελετικών Μυών
 • Μαλακός μη λιπώδης ιστός, Άλιπη μάζα, Βάρος
 • Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI), Ποσοστό λίπους σώματος, Αναλογία μέσης/γοφών (WHR)
 • Μαλακός μη λιπώδης ιστός/Τμήμα
 • Αναλογία μαλακού μη λιπώδους ιστού
 • Γράφημα κατάστασης σώματος
 • Διατροφική αξιολόγηση (Πρωτεΐνες, Μέταλλα, Λίπος, Οίδημα)
 • Ισοζύγιο σώματος, σωματική αντοχή
 • Στόχος βάρους, Έλεγχος βάρους, Έλεγχος λίπους,
 • Έλεγχος μυϊκής μάζας,
 • Περιεκτικότητα οστών σε μέταλλα (BMC),
 • Κυτταρική μάζα σώματος (BCM),
 • Βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR),
 • Περιφέρεια βραχίονα (AC),
 • Περιφέρεια μυών βραχίονα (AMC)
 • Σπλαχνικό λίπος σε cm²
 • Περίμετρος μέσης σε εκ
 • Ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια υγρά σε λίτρα, συνολικά και τμηματικά ανά άκρο.
 • Πίνακες συσχέτισης τους και σύγκρισης τους.
 • Γωνία φάσης σε μοίρες. (Phase angle) έλεγχος της κυτταρικής μεμβράνης προς όφελος της αξιολόγησης της υγείας του ενδιαφερόμενου.

Χαρτογράφηση, η εξέλιξη – για περισσότερες πληροφορίες εδώ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply